C C C C A+ A A- X

Банкови сметки

Обслужваща банка: ОББ-АД - клон Перник

BIC КОД: UBBS  BGSF

Банкови сметки: 

Държавни и съдебни такси (вкл. такси за свидетелства за съдимост) BG86UBBS80023106032703
Депозити за вещи лица, свидетели и парични гаранции BG07UBBS80023300140631

БУЛСТАТ: 000386840

ВАЖНО ЗА ВАС!

   При извършване на банков превод е задължително да посочите точно :
   
   1. Банковата сметка на Районен съд - Перник;
   2. Номера на делото, за което се отнася банковия превод;
   3. За какво се дължи държавната такса (пр. издаване на свидетелство за съдимост; депозит за вещо лице и др.)

   Районен съд - Перник осъществява дейността си по събиране на съдебни такси по Тарифа №1 към Закона за държавните такси и Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) по банков път.
   В изпълнение на указания на ВСС (писмо изх. № 91-00-047/05.06.2002 г.) съдът приема платежни нареждания само от банки, сключили договор с министъра на финансите за обслужване на държавния бюджет. При извършени плащания на държавни такси по цитираните Тарифи чрез други търговски дружества и субекти (пр. "Български пощи" АД; "Изипей" АД /Easy pay/ и др.) Районен съд - Перник извършва действия по посочените основания, за които са внесени съответните суми (пр. издава свидетелство за съдимост), след постъпването на последните по сметката на съда, което е видно от банково извлечение.
   В този случай получаването на нужния документ може да се забави с около 2 (два) работни дни.

   В сградата на Съдебната палата се намира каса на "Информационно обслужване" АД - Перник, която работи с "Алианц Банк България" АД - клон Перник.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация