C C C C A+ A A- X

Банкови сметки

Обслужваща банка: ОББ-АД - клон Перник

BIC КОД: UBBS  BGSF

Банкови сметки: 

1. Държавни и съдебни такси (вкл. такси за свидетелства за съдимост)            BG86UBBS80023106032703

2. Депозити за вещи лица, свидетели и парични гаранции                                         BG07UBBS80023300140631

БУЛСТАТ: 000386840

ВАЖНО ЗА ВАС!

   При извършване на банков превод е задължително да посочите точно :
  
   1. Банковата сметка на Районен съд - Перник;
   2. Номера на делото, за което се отнася банковия превод;
   3. За какво се дължи държавната такса (пр. издаване на свидетелство за съдимост; депозит за вещо лице и др.)

   Районен съд - Перник осъществява дейността си по събиране на съдебни такси по Тарифа №1 към Закона за държавните такси и Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) по банков път.

   В изпълнение на указания на ВСС (писмо изх. № 91-00-047/05.06.2002 г.) съдът приема платежни нареждания само от банки, сключили договор с министъра на финансите за обслужване на държавния бюджет. При извършени плащания на държавни такси по цитираните Тарифи чрез други търговски дружества и субекти (пр. "Български пощи" АД; "Изипей" АД /Easy pay/ и др.) Районен съд - Перник извършва действия по посочените основания, за които са внесени съответните суми (пр. издава свидетелство за съдимост), след постъпването на последните по сметката на съда, което е видно от банково извлечение.
   В този случай получаването на нужния документ може да се забави с около 2 (два) работни дни.

   В сградата на Съдебната палата се намира каса на "Информационно обслужване" АД - Перник, която работи с "Алианц Банк България" АД - клон Перник.

Съобщение от 25.04.2013 г.

 Съгласно решение по протокол №18/17.04.2013 г. на комисия “Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет, държавните такси не следва да се заплащат чрез държавни таксови марки.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация