C C C C A+ A A- X

Информация за съда

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК!


Районен съд - Перник предоставя на гражданите, юридическите лица и административните органи, с които осъществява взаимодействие във връзка с правораздавателната си дейност, надеждна, достъпна и ефективна възможност за контакт чрез интернет страницата си.


Информацията тук се обновява своевременно с цел максимална прозрачност в работата на съда и добра осведоменост на обществеността.


Районен съд - Перник е разположен в сградата на Съдебната палата в общинския център Перник.

Районен съд - Перник е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички първоинстанционни дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Съдът разглежда граждански (в тях се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка, искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 000 лева, делби на недвижимо имущество и други), наказателни и административно-наказателни дела.

Съдът се ръководи от председател и двама заместник-председатели. Създадени са две отделения - гражданско (11 състава) и наказателно (6 състава).

Като първа инстанция Районен съд - Перник разглежда делата в състав от един съдия, а в предвидени от закона случаи - от съдия и двама съдебни заседатели.

За Районен съд - Перник са утвърдени 75 бройки щатна численост, от които 20 - за магистрати, 4 - за държавни съдебни изпълнители, 3 - за съдии по вписванията и 48 - за съдебни служители. Към настоящия момент съдопроизводственият процес се осъществява от 17 магистрати, 4 държавни съдебни изпълнители, 2 съдии по вписванията и 48 съдебни служители.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация