C C C C A+ A A- X

Новини

ТРИМА МЛАДШИ СЪДИИ ВСТЪПИХА В ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В РАЙОНЕН СЪД ПЕРНИК

1 юли 2020

На 1 юли 2020 година в Районен съд – Перник се състоя церемония по встъпване в длъжност на съдиите Кристина Костадинова, Симона Кирилова и Ивайло Колев, които са назначени с Решение на СК на ВСС по Протокол № 19/16.06.2020 год., изм. и доп. с Решение по Протокол №22/26.06.2020 г. и Решение на СК на ВСС по Протокол № 21/23.06.2020 год., изм. и доп. с Решение по Протокол №22/26.06.2020 г. Съдиите Костадинова и Кирилова са завършили през 2015 година висшето си образование по специалността „Право” в СУ „Св. Климент Охридски” гр. София, а през 2018 година са встъпили като младши съдии в Окръжен съд – Перник. През 2008 година във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" съдия Ивайло Колев е завършил своето висше образование по специалност „Право“. Преди да встъпи в Районен съд – Перник съдия Колев има над десет годишен юридически стаж като младши експерт в Агенция за приватизация – София, съдебен помощник в Софийски градски съд, както и младши съдия в Окръжен съд – Велико Търново. Председателят на Районен съд – Перник от свое име и от името на всички съдии и съдебни служители приветства с „Добре дошли” съдиите Костадинова, Кирилова и Колев като им пожела много здраве, удовлетвореност от работата и много добри атестации.

Съобщение във връзка с продължаване на периода на извънредното положение

21 април 2020

Районен съд – Перник уведомява всички заинтересувани лица, че насрочените за периода 13.03.2020 г. – 13.05.2020 г. дела в съда (извън тези, които съгласно Приложение   към чл. 3, т. 1 на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.) няма да се разглеждат поради продължаването на периода на извънредното положение. Призованите по тези дела страни, свидетели и вещи лица не следва да се явяват в съда, а за новите дати,за които са насрочени съдебни заседания ще бъдат надлежно призовани допълнително. Считано от 10.04.2020 г. в Районен съд – Перник се образуват дела по всички входирани книжа, иницииращи съдебни производства, като образуването и администрирането на дела да се извършва при спазване на ограниченията по т.10, т.11, т.12 и т.13 от решението на Съдийската колегия по Протокол № 9/15.03.2020 г. Произнасянето в закрито заседание се извършва от съдиите по възможност дистанционно, а ако това не е възможно – в графика на съдебния състав по дежурство.

Съобщение относно свидетелства за съдимост

1 април 2020

1. Свидетелства за съдимост ще се издават на специално обособено за целта „едно гише“ - гише № 2 в Регистратурата на Районен съд Перник, като на посоченото гише за времето от 09.00 до 13.00 и от 14.00 до 15.00 часа ще се приемат заявления за издаване на свидетелства за съдимост, а за времето от 16.00 часа до 16.45 ще се предават изготвените свидетелства. 2. Свидетелства на родени извън местната компетентност на Районен съд Перник ще се предават на следващия работен ден в посочения времеви интервал от 16.00 часа до 16.45 часа. 3. Свидетелства на лица, които са осъждани ще бъдат предавани на по-следващия работен ден в посочения времеви интервал от 16.00 часа до 16.45 часа. 4. Заплащането от гражданите на дължимите такси за издаване на свидетелства за съдимост следва да става единствено по банков път - предварително по банковата сметка на съда, обявена на официалната страница, за което да се представя платежен документ или извлечение от он-лайн банкиране.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация